Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ЖИВА ЛЕГЕНДА НА МУЗИЧКАТА ИСТОРИЈА
по концертот на хорот на виенските деца на „охридско лето“

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1997

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
МАГИЈА
кон концертот наа словенечкиот октет на охридско лето

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1995

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВОНРЕДНА ВОКАЛНА РАМНОТЕЖА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПЕДАНТНО И ДОЖИВЕАНО. КОН КОНЦЕРТОТ НА СЛОВАЧКИТЕ МАДРИГАЛИСТИ ПОД ДИРИГЕНСКО ВОДСТВО НА ЛАДИСЛАВ ХОЛАСЕК

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1978

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
УСПЕШЕН РАЗВОЈ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1974