Автор: Живко Фирфов Категорија: критика
НАШИТЕ НАРОДНИ СВИРЦИ И НИВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
пред фестивалите во битола и во штип

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.06.1947