Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВРАТЕНО ДОСТОИНСТВО

Периодика: Вечер Датум: 11.10.1985

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
„ЗАГРЕБ-66“ – НОВ ПОДЕМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ГОЛЕМА РЕВИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
УШТЕ ЕДНО РАЗОЧАРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.01.1965

Автор: Мето Петровски Категорија: Осврт
НАЈИНВЕНТИВНИ АРАНЖМАНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВИСОКИ ПЕАЧКИ КРЕАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.10.1961

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ДВАЈЦА ИСТАКНАТИ ИНТЕРПРЕТАТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.03.1961