Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ОДРАЗ НА ЕМОЦИИТЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.02.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ИСКРЕНО И НЕПОСРЕДНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.09.1983

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
УБАВА КОНЦЕРТНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДУХОВНОТО БОГАТСТВО НИЗ ЧЕМБАЛСКИОТ ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1974