Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВЕ ПРИВЛЕЧНИ МУЗИЧКИ СРЕДБИ
за рециталите на кларинетистот борис танасков и на виолинското дуо гаврислка - братоев

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛАГОРОДНИ МУЗИЧКИ КАЖУВАЊА
за концертот на билјана гаврилска, божидар братоев на виолини и фред дошек на оргули

Периодика: Вечер Датум: 13.03.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 26.12.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВА ФОРМА ЗА ПОШИРОКА СОРАБОТКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1976

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СКОПСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА ВО МИНАТАТА СЕЗОНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1957