Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ДЛАБОКО ПОД ПРАШИНАТА
ЈУРА СТУБЛИЌ И ФИЛМ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.12.1993

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
НА ГРЕШКИТЕ СЕ УЧИМЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1985

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
БЛЕДИ СИГНАЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1985

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ДОБРИ И ЛОШИ СИГНАЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1985