Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛЕДИ МУЗИЧКИ СООПШТУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 26.10.1981