Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЗНАЧАЈНИ ПРИЗНАНИЈА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
На Интернационалниот натпревар по хармоника во Пловдив

Периодика: Утрински весник Датум: 30.05.2003