Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОВЕЌЕ ОД НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОМПЛЕТНА УМЕТНИЧКА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛНА ДИРИГЕНТСКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НА СТАРТОТ НА КОНЦЕРТНАТА ЕКСПАНЗИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1971

Автор: Н. Митревска Категорија: интервју
„СВЕТА СОФИЈА“ – ПРЕДУСЛОВ ЗА НЕШТО УШТЕ ПОКВАЛИТЕТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗА ФЕНОМЕНОТ ВОТС И ТИВКИТЕ УМИРАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КВАЛИТЕТЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1971

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВСКИ – ТАЛЕНТИРАН ПИЈАНИСТ

Периодика: Вечер Датум: 23.02.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВОЈНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.01.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛЕДИ ИСПОЛНУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.12.1969