Автор: Владо Чучков Категорија: критика
5 КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.02.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРОСЕЧНО И … ЗДОДЕВНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА ДИРИГЕНТОТ ВАНЧО ЧАВДАРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1960

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРЕТ КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.12.1960

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРВ ПРЕТПЛАТНИЧКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1960