Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОСМИОТ КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1961

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НАШЕ НОВО ДИРИГЕНТСКО ИМЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕНИ ПОСТИГАЊА, НО И ИСПОЛНУВАЧКИ НЕСКЛАДНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕДМИ КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
5 КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.02.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРОСЕЧНО И … ЗДОДЕВНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА ДИРИГЕНТОТ ВАНЧО ЧАВДАРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1960

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРЕТ КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.12.1960

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРВ ПРЕТПЛАТНИЧКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1960