Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕТТИОТ СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРЕТИОТ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.01.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОЛЕКТИВЕН УСПЕХ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРЕТ СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ШЕСТИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.02.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ДВАЈЦА ПОЛСКИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СОЛИДЕН КОНЦЕРТЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРВИОТ ГОДИНЕШЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.09.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕЕДНАКВИ ИСПОЛНЕНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.09.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА НАЈМЛАДИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОСМИОТ КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1961

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НАШЕ НОВО ДИРИГЕНТСКО ИМЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕНИ ПОСТИГАЊА, НО И ИСПОЛНУВАЧКИ НЕСКЛАДНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕДМИ КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1961