Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВРВНА ИСПОЛНУВАЧКА АНГАЖИРАНОСТ
за јубилејниот концерт на македонската филхармонија, диригент сајмон романос од нов зеланд

Периодика: Вечер Датум: 26.11.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО РАЗЛИЧНИ ПРИОДИ

Периодика: Вечер Датум: 04.06.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕРСПЕКТИВНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 25.03.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВО ДОБРА ИСПОЛНУВАЧКА СВЕТЛИНА

Периодика: Вечер Датум: 02.06.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РАСПЕАНА МЛАДОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1979

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КАКО И ПОРАНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОВЕЌЕ ОД НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНЕНАДУВАЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНО УСПЕШНО КОНЦЕРТНО МАТИНЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1974