Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
УМЕТНИК ОД СВЕТСКИ ФОРМАТ
кон концертот на дубравка томшич на пијано, охридско лето 98

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1998

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА СИМФОНИСКИОТ ОРКЕСТАР НА ДОМОТ НА ЈНА ОД БЕЛГРАД И ТОМШИЧ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.07.1977