Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1965

Автор: К. Г. Категорија: Осврт
ДЛАБОКИ ТРАДИЦИИ НА РОМАНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.05.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА НАЈМЛАДИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1961