Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
БЛЕДА КОПИЈА
ЈОАКИМ КИН ВО БЕЛГРАД

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.02.1988

Автор: О.Б. Категорија: критика
ПРЕГОЛЕМ ЗАЛАК
КОНЦЕРТ НА УЛИ ЛЕНЦ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.05.1987

Автор: Благој Ангеловски Категорија: критика
ПРИЈАТНА ЏЕЗ ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.12.1985

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ПОЧЕТОК НА НОВА ТРАДИЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.10.1985

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
СНОБОВСКИОТ ВКУС НА ЏЕЗОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.08.1985

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
НАСЛЕДСТВОТО НА МОНК

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.02.1985

Автор: Н.Н. Категорија: критика
КОЛЕКЦИЈА ЗА СЛАДОКУСЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1984

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ДЛАБОКИ КОРЕНИ НА ТРАДИЦИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.11.1984

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ВО ПРЕСРЕТ НА НЕИЗВЕСНОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.09.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ВО ДУХОТ НА ЕЛИНГТОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1984

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
НЕРАМНОПРАВНИ ПАРТНЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1984

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
НОВА ТРАДИЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕЗАБОРАВЕН НАСТАП СО ОРГУЛИ НА ДОКУЗОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.11.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИМПАТИЧНИ МУЗИЧАРИ

Периодика: Вечер Датум: 12.11.1980