Автор: Драган Серафимовски Категорија: критика
НИТУ ЏЕЗ НИТУ БЛУЗ
почеток на џез фестивалот со кулси ергунер

Периодика: Дневник Датум: 23.10.2004

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ЧУДО ПОД АЛПИТЕ
ЏЕЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.09.1993

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ПРЕД ЗАБРАНЕТИТЕ ПОРТИ НА АТОНАЛНОСТА
СЕСИЛ ТЕЈЛОР ВО НИКЕЛЗДЕРФ (АВСТРИЈА)

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1990

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ВСЕЛЕНСКА ОПЕРА ОД САПУНИЦА
Ал Џаро, Џорџ Клинтон и Невил Брадерс во Хаг

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1990

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
МАЧКА ВО ВРЕЌА.
МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ВО АМСТЕРДАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1990

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
МЕЃУ ДВЕ КРАЈНОСТИ
ФЕСТИВАЛ ВО ШТУТГАРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.04.1990

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ТАЈНАТА НА СЕДУМЧЛЕНИОТ СЕКСТЕТ
ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ВО БУРГХАУЗЕН (СР ГЕРМАНИЈА)

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.04.1988

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ВОЛШЕБСТВО НА ХАРМОЛОДИКОТ
ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ВО ЦИРИХ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.11.1987

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
НЕ ЖЕНО НЕ ПЛАЧИ
ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ВО САЛФЕЛДЕН (АВСТРИЈА)

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.09.1987

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
АВАНГАРДА ВО МОЈОТ ДВОР
КОН ЏЕЗ ФЕСТИВАЛОТ ШТО МИНАТИОТ ВИКЕНД СЕ ОДРЖА ВО АВСТРИСКОТО МЕСТО НИКЕЛСДОРФ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.07.1987

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
НА КОЈА СТРАНА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1985

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ФЕСТИВАЛ ВО РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 02.11.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ЦЕЛОСНА АФИРМАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1984

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПОЗИТИВНА ОЦЕНКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.11.1982