Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
БРАЗИЛСКО ФИНАЛЕ
ЏЕЗ: ХЕРМЕТО ПАСКОАЛ ВО НИНБЕРГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1988

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ЏЕЗ БЕЗ ГРАНИЦИ
ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ВО НИНБЕРГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1988