Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НИЕ ВО ЕВРОПСКАТА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.01.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: Осврт
НИЕ ВО ЕВРОПСКАТА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.01.1964