Автор: Властимир Николовски Категорија: критика
ГОЛЕМАТА УМЕТНОСТ НА АНА ЛИПША-ТОФОВИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1961

Автор: Нечитлив Категорија: критика
ВЕРНО ТОЛКУВАЊЕ НА ВОКАЛНАТА ЛИРИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.04.1961