Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПЕАЧКИ РАФИНМАН
кон рециталот на викторија де лос анџелес на „охридско лето 95“

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1995

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ПРОФЕСИОНАЛНО И ОДГОВОРНО
ПО КОНЦЕРТОТ НА АМЕРИКАНСКИОТ ГИТАРИСТ ДЕЈВИД БАРЏИС НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1994

Автор: В. Чучков Категорија: критика
СИЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗВЕДБИ
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ЕЛЕНА ОБРАСЦОВА-СССР

Периодика: Вечер Датум: 22.07.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОКА МЕЃУНАРОДНА ВРЕДНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 06.08.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПРАВЕДЕН ОДНОС КОН ДОМАШНИОТ УМЕТНИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1973

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
КОНЦЕРТ HA МАКС POCTAЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.03.1956