Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ТАНТЕЛА ОД ЧЕКОРИ

Периодика: Вечер Датум: 14.01.1978

Автор: Борис Петковски Категорија: критика
„РАЈМОНДА“ НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1969

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ЕДНА ЛОША „ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА“

Периодика: Вечер Датум: 09.10.1968

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
„БАЛЕТСКИ КОНЦЕРТ“ ВО МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Вечер Датум: 19.06.1968

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ЧЕКОР НА ВРАЌАЊЕ КОН КВАЛИТЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1966

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ПРЕМИЕРНА ИЗВЕДБА НА „СТРЕМЕЖИ“ И „ТАМАРА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1966

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ЕЛПИДА ПАКОВСКА КАКО ЖИЗЕЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.04.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ СОЗРЕАНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ПРЕМИЕРА НА БАЛЕТОТ „ЖИЗЕЛ” ОД АДОЛФ АДАМ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.03.1963

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
Е. ПАКОВСКА-ЏУЛИЕТА Т. ШУЛЕВСКИ – РОМЕО

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.11.1962

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ПРЕМИЕРА НА БАЛЕТОТ „РОМЕО И ЃУЛИЕТА“ ОД ПРОКОФЈЕВ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 20.10.1962

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ДИВЕРТИСМАНСКА ПРОГРАМА, СТИЛСКИ РАЗЛИЧНА И ПРИВЛЕЧНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1962