Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
И ГАЛА-КОНЦЕРТОТ ИЗНЕНАДИ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.2006

Автор: Роза Нолчева Категорија: критика
РАЗЛИЧЕН КВАЛИТЕТ НА ПИЈАНИСТИЧКИ ИЗВЕДБИ
За пијано рециталите на Елена Атанасовска и Калина Мрмевска во Музејот на град Скопје

Периодика: Вест Датум: 26.03.2002