Автор: Борис Петковски Категорија: критика
НЕКОЛКУ ЗБОРА ЗА БАЛЕТСКАТА ПРЕМИЕРА „ОТЕЛО“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1966

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ЧЕКОР НА ВРАЌАЊЕ КОН КВАЛИТЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1966

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ПРЕМИЕРНА ИЗВЕДБА НА „СТРЕМЕЖИ“ И „ТАМАРА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1966

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ОБНОВЕНАТА „КОПЕЛИЈА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ СОЗРЕАНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ПРЕМИЕРА НА БАЛЕТОТ „ЖИЗЕЛ” ОД АДОЛФ АДАМ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.03.1963

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ОСМИСЛЕНОСТ НА ЕДНО ПОСТОЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1962

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ПРЕМИЕРА НА БАЛЕТОТ „РОМЕО И ЃУЛИЕТА“ ОД ПРОКОФЈЕВ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 20.10.1962