Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДАЛИ ТАКОВ ПОЧЕТОК?
МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Вечер Датум: 21.05.1996

Автор: Димче Николески Категорија: критика
СТАНДАРДНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
КОН ИЗВЕДБАТА НА ТРУБАДУР ОД ЏУЗЕПЕ ВЕРДИ ВО РАМКИТЕ НА МАЈКСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1993