Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОЛКУ, МОЖЕБИ, НЕКОРИСНИ РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.11.1961