Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ШПАНСКИ ТЕМПЕРАМЕНТ СО ОРИГИНАЛНА ИНВЕНТИВНОСТ
КОН КОНЦЕРТОТ НА ПИЈАНО ДУОТО ЛАМА-КАБРУЈА, ИНТЕРФЕСТ 2006

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.2006

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ФЕСТИВАЛСКИ ПРАЗНИК
ИНТЕРФЕСТ 2005

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.10.2005

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ПАТУВАЊЕ НИЗ ЗВУЧНОТО БОГАТСТВО
Концерти Кон концертот на Гудачкиот секстет на Минхенската филхармонија на 'Охридско лето"

Периодика: Утрински весник Датум: 19.07.2005

Автор: Драган Серафимовски Категорија: критика
ТЕЖОК И НАПОРЕН КОНЦЕРТ
свечен концерт на македонската филхармонија

Периодика: Дневник Датум: 29.11.2004

Автор: Драган Серафимовски Категорија: критика
МАЛКУ ПУБЛИКА И АТМОСФЕРА КАКО НА ИСПИТ
есенски музички свечености

Периодика: Дневник Датум: 22.11.2004

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ДВА РАЗЛИЧНИ СВЕТА
За концертот на Македонската филхармонија со солистот Стефан Миленковиќ, виолина(САД

Периодика: Вест Датум: 02.12.2003

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
МУЗИЧАРОТ НОСИ УБАВИНА ШТО ЈА ИГНОРИРА ВОЈНАТА
Еми Андерсон, диригентка од САД

Периодика: Утрински весник Датум: 13.02.2003

Автор: Роза Нолчева Категорија: критика
МУЗИЧКИ АНТИПОДИ
За Белградскиот гудачки квартет и за „Алеа“ на Есенски музички свечености

Периодика: Вест Датум: 15.11.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
МЕЛАНХОЛИЧНИОТ ЗВУК НА ВИОЛАТА
КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА СО ГОСТИ ОД ГЕРМАНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 18.10.2001

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
СУПЕРИОРЕН НАСТАП НА ГОЛЕМИОТ УМЕТНИК
кон концертите на јиржи барта и на камерното дуо „вердере-наги“ на „охридско лето 98“

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1998

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ДЕМОНСТРАЦИЈА НА СВЕТСКА ВРЕДНОСТ
„Охридско лето `98“

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 14.08.1998

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ПОЕЗИЈА И МУЗИКА
поглед

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 10.01.1997

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
КА „ГЕОРГЕ ЕНЕСКУ“ – ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „ОХРИДСКА ИЗИДА“
„Охридско лето `96“

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 22.08.1996

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ПРЕФИНЕТА СИМБИОЗА
„Охридско лето `96“

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 07.08.1996