Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СМИРЕНИ КАЖУВАЊА
за концертот на виолончелистката душка тасевска

Периодика: Вечер Датум: 19.05.1992

Автор: Душка Тасевска Категорија: критика
МОЈАТА ВТОРА ТАТКОВИНА
ПО ВЕСТА ЗА СМРТТА НА АНДРЕ НАВАРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.08.1988

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
КОН ПОВИСОКИ КРЕАТИВНИ БАРАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.07.1983

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ТРАДИЦИЈАТА И НАСПРОТИ НЕА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.04.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕНЗИБИЛНО ДИРИГЕНТСКО АНГАЖИРАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 21.10.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: критика
И ПРАИЗВЕДБИ И ПОЗНАТИ ДЕЛА

Периодика: Вечер Датум: 21.10.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
БЕЛЕГ-ПЕТТАТА СИМФОНИЈА НА БЕТОВЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1975

Автор: Драгољуб Морачиќ, Јединство, Приштина. Категорија: критика
СОЛИДНО КАМЕРНО ДУО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.12.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: Осврт
БОГАТА КОНЦЕРТНА ДЕЈНОСТ, САЛОНОТ 19,19

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ГРИЖА ЗА ДОМАШНИОТ УМЕТНИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗВЕДБИ ШТО БАРААТ СОЗРЕВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1973

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РЕПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА РАЗНОВИДНА ПРОГРАМА

Периодика: Вечер Датум: 29.01.1973