Автор: Марко Коловски Категорија: критика
КРЕАЦИЈА СО ПРЕФЕКТНО ИЗВЕДЕНИ ГРАДАЦИИ
КОН НАСТАПОТ НА ДРЖАВНИОТ АКАДЕМСКИ ХОР ГЛИНКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1994

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
СРАМНО ЗБОГУВАЊЕ СО ПРЕКРАСНИОТ УМЕТНИЧКИ АНСАМБЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1993

Автор: / Категорија: есеј
ПОГЛЕД КОН МИНАТОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1971