Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДАЛИ ТАКОВ ПОЧЕТОК?
МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Вечер Датум: 21.05.1996

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
АТРАКТИВНИ НУМЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1989

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕДНОСТАВНО: ЧУДЕСНО!

Периодика: Вечер Датум: 25.05.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
БУРНИ АПЛАУЗИ ЗА ГОСТИНКИТЕ ОД БЕЛГРАД

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1979

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ ОДИ СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОВЕЌЕ ОД НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНЕНАДУВАЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1974