Автор: / Категорија: критика
ШУНДОТ ВО МУЗИКАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТОЛЕРИРА

Периодика: Вечер Датум: 20.04.1973

Автор: Н. М. Категорија: Осврт
ВРЕМЕТО ГИ ПОКАЖУВА ВРЕДНОСТИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1971