Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ШКОЛСКО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.02.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МОЦАРТОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.11.1967