Автор: Драгослав Ортаков Категорија: есеј
ЗЕМЈА НА МУЗИКАТА
МАКРОПРОЕКТ НА МАНУ: ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА (7)

Периодика: Утрински весник Датум: 08.04.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
БОГАТА И РАЗНОВИДНА ПРОГРАМА
ЗАПОЧНА 23-ТО ИЗДАНИЕ НА ДММ

Периодика: Утрински весник Датум: 29.03.2000

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ТВОРЕЦ СО НЕСКРОТЛИВА ЕНЕРГИЈА
сеќавања - тома прошев (1931-1996)

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.09.1996

Автор: Викица Костоска Категорија: критика
СОВРЕМЕНА МУЗИКА ЗА НАЈМЛАДИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.11.1992

Автор: Викторија Коларовска-Гмирја Категорија: критика
ПОРТРЕТНА МАНИФЕСТАЦИЈА
ПО ТРИНАЕСЕТТИТЕ ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.11.1990

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ДЕСЕТ ДОСТОИНСТВЕНИЦИ НА ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1990

Автор: Снежана Чадиковска Категорија: критика
НОВА ДИМЕНЗИЈА НА МАКЕДОНСКОТО ТВОРЕШТВО
КОН РЕЦИТАЛОТ НА МИЛАН ФИРФОВ БАРИТОН И ДИМИТРИЕ БУЖАРОВСКИ ПИЈАНО ОД СКОПЈЕ И КОНЦЕРТОТ НА КАМЕРНИОТ ХОР ОД ГЕТЕБОРГ, ШВЕДСКА НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1989

Автор: / Категорија: критика
ТВОРЕШТВО ПОСВЕТЕНО НА СЛОБОДАТА
ВЧЕРА ВО СКОПЈЕ ПОЧИНА ПЕТРЕ БОГДАНОВ-КОЧКО

Периодика: Вечер Датум: 23.02.1988

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
АНГАЖИРАНА ПОЗИЦИЈА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1987

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АВТОХТОНО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО
КОН КНИГАТА АРС НОВА МАКЕДОНИКА ОД Д-Р ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ. МАКЕДОНСКА КНИГА 1987 ГОДИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.04.1987