Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПРЕКИНАТ ИСПОЛНУВАЧКИ ТЕК
за „травијата“ под диригентство на горјан коруновски со гости од белград и цирих

Периодика: Вечер Датум: 03.06.1991

Автор: Васка Наумовска-Томовска Категорија: критика
ИМПРЕСИВЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1990