Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1987

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
БЕЗ ТИПИЧНА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.03.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ЖЕЛБА ЗА ПОЧЕСТИ СРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.01.1978

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: Осврт
ПОТРЕБА ЗА СОПСТВЕН СТИЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1975

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
СО ШЛАГЕРИ ПО СВЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.06.1966

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СЕДУМ КОНЦЕРТНИ ВЕЧЕРИ НА БРЕГОТ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.07.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ПО ПОВОД КОНЦЕРТОТ HA СОВРЕМЕНА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1956

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ЗАВРШУВА КОНЦЕРТНАТА СЕЗОНА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1956