Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ПИЈАНИСТИЧКО МАЈСТОРСТВО
кон концертот на македонската филхармонија под диригентство на жан ив гоен со пијанистот кемал гекиќ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1996

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КАМЕРНО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АКЦИЈА ШТО ТРЕБА ДА ДОБИЕ ПОШИРОКА ПОДДРШКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОВЕЌЕ ОД НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНЕНАДУВАЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МОШНЕ СЕРИОЗНО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.07.1969

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ЗАБАВНО, СОВРЕМЕНО, ИНТЕРЕСНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1965

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ДВАЈЦА ПОЛСКИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1961

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
ОД ФЕСТИВАЛОТ ВО САЛЦБУРГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1950