Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДАЛЕКУСЕЖНА ИНИЦИЈАТИВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.02.1968

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НАЈПОСЛЕ: ЕДНО ОХРАБРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.01.1965