Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПОЗНАВАЊЕ, НЕАНГАЖИРАЊЕ ИЛИ…ОМАЛОВАЖУВАЊЕ
за концертите на македонската афилхармонија под диригентство на јулиус кар-бертоли од германија и александар спасиќ од словенија

Периодика: Вечер Датум: 08.04.1997

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ИМПРЕСИВЕН НАСТАП
кон концертот на македонската филхармонија, дмитри фигин на виолончело и јулиус кар-бартоли диригент

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.03.1997