Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
СТРАСТ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЈАТА
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ЦАР САМУИЛ И КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УБЕДЛИВО ОЖИВОТВОРУВАЊЕ
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ЦАР САМУИЛ ОД КИРИЛ МАКЕДОНСКИ ВО ИЗВЕДБА НА ОПЕРАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1990

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСЕН СТАРТ
ЗА КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА И ПАЛЈАЧИ НА ОПЕРАТА ОД СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 13.05.1987

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СТАРО ВО НОВА ОБЛЕКА

Периодика: Вечер Датум: 31.01.1985

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
УБАВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
СОЛИСТИТЕ НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНАСИЛЕНА ПРЕМИЕРА

Периодика: Вечер Датум: 05.02.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ТИВОК И СКРОМЕН ПОЧЕТОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОБМИСЛЕНА И ДОБРА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 21.05.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОМПЛЕТНО ГОСТУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 19.05.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
УБАВО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРОЛЕТ ВО СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРОСЕЧНО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 18.02.1978