Автор: Димитар Чемков Категорија: Осврт
СТИЛСКО И ЗВУКОВНО РАЗНОБРАЗИЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1980

Автор: Димитар Чемков Категорија: Осврт
ТИЕ ГИ ИСПИШАА НАЈУБАВИТЕ СТРАНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: Осврт
НОВИНА И ОСВЕЖУВАЊЕ ПРВАТА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР-ПЕСНИТЕ СО РОДОЉУБИВА ТЕМАТИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.11.1977