Автор: Марко Коловски Категорија: критика
УМЕТНИК СО СКРОМНИ ТЕХНИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.08.1993

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ЗА ТВОРЕШТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 01.05.1962