Автор: Владо Атанасов Категорија: критика
„КНЕЗ ИГОР“ И „МАНОН“

Периодика: Разгледи Датум: 16.06.1957

Автор: Слободан Николовски Категорија: критика
ЗА ЗАБАВНАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 01.07.1956

Автор: Петре Богданов Кочко Категорија: интервју
ТОДОР СКАЛОВСКИ ДИРЕКТОР НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Разгледи Датум: 01.01.1955