Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
ПИОНЕР НА СРПСКАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 25.03.1956

Автор: Миодраг Васиљевиќ Категорија: критика
КОНЦЕРТ А. АНАСТАСИЈЕВИЌА

Периодика: Вардар Датум: 13.01.1936