Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
„ЧЕТИРИЕСЕТИПРВАТА“ – ПРВА ОПЕРА ЗА РЕВОЛУЦИЈАТА

Периодика: Современост Датум: 01.05.1961