Автор: Нечитлив Категорија: критика
ВЕРНО ТОЛКУВАЊЕ НА ВОКАЛНАТА ЛИРИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.04.1961