Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: критика
СПЕКТАКЛ СО „СВИРАЧОТ НА ПОКРИВ“
БИТОЛСКИ ТЕАТАР ИМАШЕ ПРЕМИЕРА НА МЈУЗИКЛ

Периодика: Вест Датум: 17.08.2007

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
КОНЦ ЕРТИ И ШЛАФРОЦИ

Периодика: Вечер Датум: 08.01.1996

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: критика
ДОМИНАНТНИТЕ ВЕЛАТ ЗБОГУМ
ШТО ТОЛКУ ГО ОГОРЧИ Д-Р ТОМА ПРОШЕВ ВО ОПЕРАТА НА МНТ?

Периодика: Вечер Датум: 05.12.1987

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ДОЈДОВ ДА РАБОТАМ
СРЕДБА СО ТАДЕУШ КОЗЛОВСКИ, НОВ ДИРИГЕНТ ВО ОПЕРАТА НА МНТ

Периодика: Вечер Датум: 26.11.1987

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
МУЗИКАТА НА ДОКУЗОВИ

Периодика: Вечер Датум: 01.05.1979

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: друго
„ЗЛАТНА ЛИРА“ ЗА ВАСКА БИЏОВА-ГАЈДОВА

Периодика: Вечер Датум: 25.04.1979

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
СЕКОЈА УЛОГА-ПОДАРОК ЗА ПУБЛИКАТА

Периодика: Вечер Датум: 21.02.1978

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
ОД КУМАНОВКА ДО КАПИДАН

Периодика: Вечер Датум: 10.12.1977

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
САКАМ ДА СОЗДАДАМ СВОЈ ИЗРАЗ

Периодика: Вечер Датум: 06.11.1975

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
СМОТРА НА МУЗИЧКИТЕ ДОСТИГНУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 14.10.1975

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
СО КОНЧАК И ГАЛИЦКИ НА СИТЕ КОНТИНЕНТИ

Периодика: Вечер Датум: 03.04.1975

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: друго
КОНТИНУИРАН ТВОРЕЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 23.11.1974