Автор: д-р Драгослав Ортаков Категорија: есеј
КОНСТАНТНА МЕЛОДИСКА ФЛЕКСИЈА
ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ ВО КЛИМЕНТОВАТА ШКОЛА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.09.1986