Автор: Бранислав Пешев Категорија: критика
ПРИЈАТЕН ЕФЕКТ СО СКРОТЕНА АВАНГАРДНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1969