Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ВИСОКИ ИНТЕРПРЕТАТОРСКИ КВАЛИТЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.07.1965