Автор: Владо Атанасов Категорија: критика
СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ НА АНА ЛИПША

Периодика: Разгледи Датум: 21.10.1956