Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СПРОТИВНИ УМЕТНИЧКИ ФИЗИОНОМИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
БЛИСКУ ДО СОВРЕМЕНИОТ КОНСУМЕНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.04.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ВКУСНО И ОДМЕРЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.11.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НЕИЗЕДНАЧЕНОСТ ВО ИЗВЕДБАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИКА ШТО ПОНЕСУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.07.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДИРИГЕНТ СО ВИСОК ТВОРЕЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.05.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПОД СВОЕТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.02.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕДНОСТАВНО: БЕЗ СВОЈ ДЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1972

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
НЕПОТПОЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛЕН ПИЈАНИСТИЧКИ ЗАФАТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1969

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
РЕЦИТАЛ НА ЕКАТЕРИНА НОВИЦКАЈА

Периодика: Вечер Датум: 15.08.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.03.1966

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРИЈАТНА ВОЗБУДА: ПРИСУСТВО НА МНОГУБРОЈНА ПУБЛИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.02.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НАШЕ НОВО ДИРИГЕНТСКО ИМЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1961